Regulament de Concurs


Concurs Iunie2020

Art. 1 Organizatorul Concursului

Organizatorul concursului “Iunie2020” (denumit in cele ce urmeaza “Concursul”) este BACANIA TEI S.R.L (denumită în continuare “Organizator”), persoană juridică romana, cu sediul social în Oraş Voluntari, Bulevardul VOLUNTARI, Nr. 78, corp B, stand B17, Judet Ilfov., Cod de Inregistrare Fiscala (C.I.F.) 43140474 , Organizator (denumit in continuare “Organizatorul”)

Art. 2 Conditiile de participare

La Concurs poate participa orice persoana fizica, majora, cu vârsta de ce putin 18 ani impliniti la data participarii la Concurs, care are domiciliul sau resedinta in Romania si care accepta integral, expres, neechivoc și necondiționat condițiile prezentului regulament (denumit in continuare ,,Regulament”) precum și obligativitatea respectării acestora de către toți Participanții. Niciun Participant nu se poate prevala de necunoașterea Regulamentului pentru a justifica nerespectarea acestuia.

Participantul trebuie sa dețină un cont de utilizator pe Facebook.

Partenerii Furnizori, actionarii, membrii echipei manageriale, proprietarul sau chiriașul unui depozit al Organizatorului, angajații Organizatorului nu pot participa la Concursul desfășurat de catre persoana juridica cu care se afla in relatie de interpedendenta.

În cazul în care participantii furnizează date false sau necorespunzătoare, aceștia pot pierde dreptul de a castiga. Organizatorul își rezerva dreptul de descalifica oricare dintre Participantii care nu îndeplinesc condițiile prezentului capitol.

Art. 3 Locul si durata de desfășurare

Concursul începe la data de 19.06.2020 si dureaza pana la data de 26.06.2020, este organizat si de desfășoară in mediul online, are o etapa, cu premiu anunțat pe pagina de Facebook fb.me/bacaniatei . 

Art. 4 Premiile concursului

Se acorda doua Premii in Valoare de 100 Lei fiecare sub forma de Produse Comercializate de BacaniaTei, respectiv doua ladite cu legume de sezon,model Ladita Pentru Salata EXXTRA (Mare), care contine: 4 buc. Salata ,1 kg Rosii cherry ,1 kg Rosii ,4 leg. Ridichi rosii ,1 kg Morcovi ,2 leg. Marar ,1 kg Castraveti fabio ,4 buc. Avocado ,1 kg Ardei gras galben ,4 leg. Ceapa verde  sau 4 borcane de 400g de miere, la alegere din cele comercializate pe site, (imaginile sunt cu titlu de prezentare). Premiul are o valoare totala de 250 lei - conținutul laditei cu legume respectiv cele 8 borcane de miere si 25 lei, contravaloarea taxei de procesare si transport.


Art. 5 Sistemul de desfășurare al Concursului

Înscrie-te prin una sau mai multe dintre metodele de mai jos, cu fiecare înscriere acumulezi mai multe sanse de castig:

 • Viziteaza pagina de fb bacaniatei
 • Viziteaza site-ul bacaniatei.ro

Mareste-ti sansele de castig:

 • Recomanda-ne unui prieten folosind acest link https://gleam.io/fb/UXOuL -> iar fiecare înscriere a unui prieten recomandat de tine îți va acorda cate o șansa suplimentară de castig.
 • Urmareste-ne pagina de Facebook unde vei afla daca ai castigat: Va urma tragerea in data de 27.06, printr-un sistem aleator, on line (random.org sau gleam.io).

Fiecare Participant la Concurs are dreptul sa se fie desemnat castigator o singura data. Se iau in considerare toate inscrierile in Concurs, daca acestea au fost facute înaintea orei de inchidere a inscrierilor.

Odată cu acceptarea condițiilor de concurs participanții își vor da acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate Organziatorului (nume, prenume, telefon, email, id cont Facebook) date care vor fi folosite în scop de marketing si pentru ducerea la îndeplinire a prezentului contract. Politica de protecție a datelor cu caracter personal este disponibilă in articolul 9.

Art. 6 Sistemul de determinare al castigatorilor

Participantii se vor putea înscrie la Concurs doar on-line, folosind link-ul de mai jos. Tot acolo vor incarca si poza facuta paginii noastre de Facebook/site-ului. Participantii care ne recomanda altor utilizatori de internet care ne vor vizita pagina de Facebook sau site-ul, vor avea cate o șansa în plus de castig pentru fiecare recomandare făcută.

Link-ul pentru înscriere este : https://gleam.io/fb/UXOuL

Link-ul pentru a ne recomanda altor participanți este: https://gleam.io/fb/UXOuL

Concursul va fi activ 7 zile, iar castigatorul de etapa va fi desemnat de catre sistemul on-line ( random.org sau gleam.io) prin extragerea aleatoare a unui participant dintre cei înscriși care au incarcat o poza cu pagina de Facebook/site-ul Bacania Tei. Va fi ales un singur câștigător pentru fiecare etapa, dintre participanții înscriși.

Exemplu: Tragerea la sorți va fi sambata, 27 iunie 2020, ora 15.00. Participantii au timp sa își înscrie datele de contact pana vineri, 26 iunie 2020 ora 23:59, iar castigatorul va fi ales și anunțat pe pagina de Facebook a BacaniaTei, in termen de 24 ore de la declararea acestuia.

Premiile se acorda conform Art. 4 al prezentului regulament. Premiile nu sunt transmisibile si nu pot fi acordate prin echivalent.

Art. 7. Condițiile de validare

Pentru ca un Participant sa fie declarat castigator, trebuie sa indeplineasca cumulativ următoarele condiții:

  1. sa indeplineasca si sa respecte condițiile de la articolele 2,3,4,5 și 6 ale prezentului Regulament;
  2. sa încarce in formularul de înscriere o poza cu pagina de Facebook sau a site-ului BacaniaTei
  3. c) sa fie de acord ca datele personale ale acestuia sa fie prelucrate, conform normelor GDPR in vigoare, in scopuri de marketing și pentru comunicari comerciale ulterioare, de la finalul acestui regulament.

  Un participant poate fi declarat castigator la o singura etapa a concursului. Nu sunt puse condiții de cumparare de produse de pe site sau de la terțe persoane/comapnii sau alte tipuri obligații: financiare, etc - pentru niciunul dintre participanți.

  Art. 8 Acordarea premiilor

  După desfasurarea fiecarei etape de Concurs, respectiv a întregului concurs, administratorul paginii Facebook va afișa Castigatorul printr-un Post dedicat pe pagina oficială de Facebook a Bacania Tei. Validarea castigatorilor va fi facuta de departamentul de Servicii Clienți al organizatorului prin mesageria de Facebook . Castigatorul va fi contactat de organizator printr-un mesaj privat in mesageria Facebook, in ziua anuntarii castigatorilor, prin care ii se va solicita nume, prenume, telefon, adresa de domiciliu pentru livrarea castigului - Ladita cu Legume.

  Utilizatorul va furniza datele solicitate pentru validare în maxim de 3 zile (72 de ore) de la primirea mesajului. Necomunicarea in 72 de ore a datelor de validare de către castigator va anula dreptul de a primi premiul castigat.

  În situația în care un castigator nu a fost contactat in termen de 24 de ore de la validare, acesta poate semnala situația printr-un email la [email protected] in care va specifica data concursului/etapei, nume Facebook, adresa de email. In acest caz nu se aplica regula de 72 de ore, Organizatorul avand obligația sa remedieze situația si să acorde premiul în cel mai scurt timp posibil.

  Odată cu anunțarea unui castigator, acesta își va exprima in scris, prin serviciul de Messenger al Facebook, cand va fi notificat despre castig, acordul ca numele sau sa fie publicat pe pagina de Facebook a BacaniaTei. În cazul în care acesta refuză publicarea numelui sau pe pagina de Facebook, tragerea la sorți/premierea este anulata si se va desemna un alt castigator. De asemnea, Castigatorul este de acord ca numele sau și o fotografie a sa cu premiul să fie publicate pe pagina de Facebook a BacaniaTei, în acest sens la momentul livrării premiului acesta va completa un formular de Acord Scris si accepta sa fie fotografiat cand intra în posesia premiului.

  Art. 9 Prelucrarea datelor cu caracter personal

  Organizatorul garantează tuturor Participanților că datele personale procesate cu prilejul Concursului #nume concurs vor fi utilizate doar în scopul obligațiilor legale și în baza consimțământului Participanților.

  9.1. Datele cu caracter personal importante prelucrate de catre Organizator cuprind: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, nume de utilizator de Facebook. Aceste date personale vor fi prelucrate ulterior de Organizator pentru ducerea la îndeplinire a prezentului contract, precum si in scopuri de marketing.

  9.2. Durata de stocarea a datelor personale: maxim 12 luni de la colectare/procesare.

  9.3. Participantii au următoarele drepturi în baza GDPR:

    • Dreptul de acces: Participantul poate afla dacă Organizatorul prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl privesc iar, în caz afirmativ, asigurarea accesului la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate de Organizator;
    • Dreptul la portabilitatea datelor: la cerere, datele Participantului pot fi transmise direct unui alt operator;
    • Dreptul la opoziție: posibilitatea de opunere, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, a prelucrării de date cu caracter personal. (atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop promovarea de produse/servicii, Participantul are dreptul de a se opune în orice moment);
    • Dreptul la rectificare: în cazul în care Participantul constatată o neconcordanță referitoare la datele personale care îl privesc, și corectarea/rectificarea acestora, fară întârzieri nejustificate, în baza unei solicitări;
    • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): în anumite condiții, Organizatorul va șterge complet datele cu caracter personal ale Participantului, fără întârzieri nejustificate;
    • Dreptul la restricționarea prelucrării: în anumite condiții, Participantul are dreptul de a obține din partea Organizatorului restricționarea prelucrării, în baza unei solicitări.

  Toate aceste drepturi și/sau retragerea consimțământului pot să fie exercitate printr-o cerere transmisă la adresa de e-mail: [email protected]

  Detalii privind colectarea, stocarea si procesarea datelor cu carcater personal sunt disponibilie aici: Termeni si conditii 

  Datele furnizate de către participanți nu vor fi difuzate către terți.

  Art. 10 Informarea participantilor

  Regulamentul poate sa fie consultat gratuit pe pagina de Facebook a BacaniaTei.

  Art. 11 Litigii

  In cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator si Participanți, acestea vor fi soluționate pe cale amiabila. Dacă nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele competente din Bucuresti.

  Art. 12 Alte clauze

  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa prezentul Regulament sau de a suspenda/întrerupe/prelungi oricand desfasurarea Concursului, fara drept de compensare si fără obligație de preaviz, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului inainte ca acesta sa intre in vigoare cu anuntarea modificarilor pe Pagina Facebook/Bacania Tei, in secțiunea Notițe, respectiv în aceeași maniera in care a fost facuta și informarea inițială. Modificările urmează sa intre-n vigoare în termen de o zi de la publicarea acestora.

  Organizatorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru luarea la cunostinta de către Participanți a modificarilor, cat timp acestea sunt afișate pe pagina de socializare menționată mai sus. In situația in care Concursul este întrerupt/suspendat, Organizatorul va acorda premile castigatorilor deja desemnați pana la data suspendării sau întreruperii, in conformitate cu prezentul Regulament. Pentru informatii suplimentare sau pentru eventuale reclamatii, Participantii se pot adresa in scris la sediul Organizatorului in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat. Eventualele reclamatii vor cuprinde in mod obligatoriu datele de identificare ale Participantului, precum si motivele de fapt care stau la baza reclamatiei. Orice reclamație va fi înregistrată si va fi soluționată in termen de maxim 15 de zile de la înregistrare, răspunsul urmand a fi comunicat în scris reclamantului.

  Prevederile regulamentului sunt obligatorii pentru participarea la prezentul Concurs cu premii si au caracter contractual pentru partile implicate. Regulamentul explica toate drepturile si obligațiile participanților.